'Fusie Wijkbureaus leidt niet tot minder service'
Oost - Vanwege gemeentelijke bezuinigingen gaan de wijkbureaus Oost en Noord-Oost met elkaar samen. 'Ik ben bang voor kwaliteitsverlies', zegt voorzitter Ad Hilhorst van wijkraad Oost. 'Er komt nu één wijkmanager voor twee wijken!'

Volgens wijkmanager Maarten de Keulenaar van wijkbureau Oost is die vrees voor slechtere service niet terecht. 'Het college heeft beloofd het dienstverleningsniveau te handhaven'. Op dit moment is wijkbureau Noordoost gehuisvest aan de Goeman Boergesiuslaan. Wijkbureau Oost blijft op dit moment nog aan de Burgemeester Reigersstraat. Het is de bedoeling dat beide wijkbureaus per februari 2006 naar het gebouw van het gemeentearchief aan de Alexander Numankade gaan.

'Uiteindelijk krijg je dan een servicecentrum want daar komt ook de bibliotheek en mogelijk onderdelen van de wijkwelzijnsorganisatie Cumulus.'
De teams van beide bureaus worden halverwege deze maand al samengevoegd. 'Het aantal mensen blijft hetzelfde', zegt De Keulenaar. 'In beide wijken blijven twee informatiepunten, twee wijkraden en wekelijkse wijkspreekuren bestaan. Alleen komt er één wijkmanager.'

Functies
De laatste functie wordt waarschijnlijk ingevuld door Bart Andriessen, nu wijkmanager van Noordoost. De Keulenaar was na zes jaar werken in de wijk Oost toe aan iets nieuws en wordt hoofd sectie onderwijshuisvesting van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
Uit: Stadsblad 14/09/2005
 home / archief Wittevrouwen in de pers